Hình ảnh Máy lọc nước Forbes Lux Tại VietBuild Cần Thơ (12-16/10/2016)

IMG_7463

IMG_7469

IMG_7473