Năm 2013, Lux International và Eureka Forbes đã kết hợp và thành lập ra Tập đoàn Forbes Lux International, một tổ chức mang tầm toàn cầu mới trong ngành công nghiệp bán hàng trực tiếp quốc tế có trụ sở tại Thụy Điển. Là một trong 25 tập đoàn bán hàng trực tiếp lớn nhất toàn cầu. Forbes Lux International ngày nay có mặt trên 40 thị trường và doanh thu trên 500 triệu đô la mỹ và được phân phối bởi mạng lưới bán hàng trên 15000 nhân viên tư vấn bán hàng cho 3 thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp sản phẩm mang lại sức khỏe cho gia đình là: LUX, EUREKA FORBES và FORBES.

In 2013, Lux International and Eureka Forbes have joined forces to create Forbes Lux International, a new global player in the international direct sales industry based in Switzerland. As one of the 25 largest direct sales groups in the world, Forbes Lux International is today represented in over 40 markets, generates a global turnover of over $500 Million and promotes through a sales network of over 15’000 mostly full time healthy home consultants three of the world’s leading brands in the direct sales of premium healthy home products, Lux, Eureka Forbes and Forbes.

Source: http://www.luxinternational.com/a…/forbes-lux-international/

qq